Tanzania yenye Wanawake waliowezeshwa kuwa kielelezo cha maisha bora na kuiongoza jamii kutambua thamani ya maliasili.