Kwa Maelezo zaidi, wasiliana na:

Meneja Mkuu,

Mbalawala Women Organization

S.L.P 450 Mbinga Simu: +255 767 016921

Barua pepe: info@mwo.or.tz

Tovuti: www.mwo.or.tz