Kuwawezesha wanawake kupata fursa ya ajira katika miradi mbalimbali kupitia uwepo wa mgodi wa makaa ya mawe. Ziada itakayopatikana kutokana na uzalishaji katika miradi hiyo itatumika katika huduma za jamii kama hospitali na shule katika vijiji husika.